Joël had 3-7-2019 afscheid van school en is geslaagd! Het was erg leuk met zijn medestudenten en ouders en oma`s erbij en oom en tante.
Zijn hele schooltijd werd doorlopen en als rode draad kwam naar voren wat een sociale en vriendelijke en humorvolle jongen is Joël.
Nu gaat hij verder bij Rosengaerde en Stichting Joris Bezorgt en kan hij aan de bak hahah
IMG 4164